Vi köper foder från svenska foder.De har ett bra utbud,
som väl svarar mot våra behov.
  Deras rådgivning och anvisningar har en hög nivå.
  Pris värda foder med hög kvalitet.
  
  Inga genmodifierade produkter används vid tillverkningen.
  De är även certifierade enligt Iso 9001 och 14001.
  Köper ingen spannmål från åkrar som har gödslats med slam, från reningsverk.
 
  Vi använder ett speciellt foder till suggorna när de mjölkar.
Samt ett annat foder för tillväxt grisar och sin suggor.
 
Alla foder är helt vegitabiliska (bortsett från mineraller ).
  De bygger på svensk spannmål,men på protein delen sker en viss inport.
 
Läs mer på www.svenskafoder.se
Bergstomatodling | Klintorp , Sonstorp, 612 93 Finspång | 070-2667432 070-366 95 80 | bergstomatodling@hotmail.com | undefined | Sitemap