Vi har som målsättning att grisarna  ska leva så naturligt som möjligt,få bra mat ,möjlighet att utöva sina naturliga instinkter som att böka och
bada gytjebad.
De dräktiga suggorna bor i en isolerad hydda.Äter var för sig annars
lever dom i en stor grupp.De går ute året runt och har möjlighet att böka
så mycket de vill.
När suggorna ska grisa får de var sin box inomhus.Där är det varmt 15-20 grader.Och man kan enkelt sköta tillsynen under grisningen och den känsliga perioden när grisarna är små, utan att störa mer än nödvändigt.
Smågrisarna växer fort och går hos suggan i 5 veckor, sedan får de vara i en större grupp i tillväxtavdelningen med möjlighet till utevistelse.
Där får de ett speciellt foder som är anpassat för en balanserad tillväxt.
På sommar halvåret får grisarna gå på bete och äta gräs, rötter och annat gått som de kan hitta.
Betet används bara vart annat år så att det fårmöjlighet att återhämta sig.
På vintern får grisarna gå ut i en rastgård med betong golv, som gör att man kan ta tillvara på gödseln och förhindra närings leckage.
I rastgården finns det torv och gamla stubbar som grisarna kan böka med.
Sista veckorna går grisarna på slutgödning i rastgårdarna även på sommaren.
Slutgödning sker även på samma gård som slaktar våra grisar. Där får de springa på stora gräsytor och kan tillgodose en stor del av sitt näringsbehov med gräs och klöver,men fortfarande får de kraftfoder.
Givetvis har de tilgång till tak och rikligt med halm att såva i.
Detta gör att de är vana vid slaktaren och vid gården samt går direkt från hagarna in till slakteriet.
När grisarna väger ca 120 - 140 kg är det dags för slakt, en gris som fått bli lite större och rört sig på ett riktigt sätt får finare slaktdetaljer och ett
smakrikare kött.
När boxarna blir tomma tvättas de och fylls med en ny omgång grisar.
Våra grisar är GLADA grisar med KNORR på svansen som får sol och böka samt bada gjyttjebad i stora utrymen och hagar.
Detta gör attvi kan ta fram ett etiskt tilltalande kvalitetskött, då uppfödningsformen har stor betydelse för den slutliga kvaliteten på köttet.
 
Bergstomatodling | Klintorp , Sonstorp, 612 93 Finspång | 070-2667432 070-366 95 80 | bergstomatodling@hotmail.com | undefined | Sitemap